Archief

Het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig is opgericht op 28 maart 1977. Voor een verslag van de eerste vergadering klik hier.

Bekijk hier het (groeiende) overzicht van de in het Nederlands vertaalde werken van Bonhoeffer zelf, evenals Nederlandse studies en vertalingen over het oeuvre en leven van Bonhoeffer. Elke titel is voorzien van een korte introductie.
Nederlandse literatuur over Bonhoeffer, in welke vorm dan ook, is nog niet in een bibliografie gevat. Wel bevatten universiteits- en algemene catalogi veel titels, zoals de catalogus van de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (201), de Vrije Universiteit in Amsterdam (173) en de Universiteit Utrecht (136).
Voor het lezen van een pdf- document is de Adobe Reader nodig. Download deze gratis software hier:http://get.adobe.com/nl/reader/

Op deze pagina vindt u artikelen, lezingen en inleidingen over Bonhoeffer en aanverwante onderwerpen.
   
B
         © 2018  Dutch Language Section of The International Bonhoeffer Society
Dietrich Bonhoeffer
Theoloog - Christen - Tijdgenoot
“Christus en de mondige wereld”            T.G. van der Linden.

“Waarom Bonhoeffer blijft boeien “     T.G. van der Linden in het Friesch Dagblad (9 – 8 – 2003).

“100 jaar Bonhoeffer”                          T.G. van der Linden.

“De vitale vragen van Bonhoeffer”      presentatie van Herman Wiersinga’s laatste boek over Bonhoeffer.

Bonhoeffer en Maritain                 lezing door Ary Braakman, gehouden op het 9e Bonhoeffercongres te Rome, 2004. (Engelstalig)

Odyssee van de vrijheid                    Ethiek voorbij de tweespalt. Jurjen Wiersma.

“Cum Ira et Studio                          over Bonhoeffers christologie en ecclesiologie.Hans Buurmeester

Bonhoeffer over oorlog en vrede       Harry Zeldenrust.

Drie dissidenten                                Bonhoeffer, Havel en Plesu   dr. W.J. Lamfers
In het laatste boek van Wim Lamfers worden de visies op ethiek en politiek vergeleken van Bonhoeffer, de Tsjechische schrijver, filosoof, dissident en president Václav Havel (geb. 1936) en de Roemeense kunsthistoricus en filosoof Andrei Plesu (geb. 1948). Alle drie verzetten zich tegen een inhumaan regime, dat zij feilloos analyseren. Bonhoeffer en Havel doen dat met behulp van een gelijkenis; Plesu geeft zijn mening tussen de

Frische Luft! Frische Luft!”            Frits de Lange. Over Bonhoeffer en Nietzsche.

“Anders spreken over God             Frits de Lange. Bonhoeffers erfenis in zijn brieven en de Ethik. De Lange sluit aan bij de discussie die is ontstaan n.a.v. artikelen in Trouw over Godsbeelden.

“Ik heb het allemaal bij hem vandaan    Frits de Lange. (Trouw,18 oktober 2005)

St. Bonhoeffer? Over Bonhoeffer als heilige. (Engelstalig) Frits de Lange.

Camus, schrijfer van een tijdsgewricht”, J. de Jongh.

de verhouding Camus -Bonhoeffer (Duitstalig).
Een inleiding, door dr.Sabine Dramm ( ‘Studium der evangelischen Theologie und Politologie, Philosophie und Pädagogik, Oberstudiendirektorin i.K. i.R., Heute freien Autorin und Dozentin in der Nähe von Bonn. Dr. Sabine Dramm promoveerde in 1997 aan de pedagogische fakulteit van de Universiteit Bonn met een dissertatie over de verhouding Bonhoeffer – Camus: Existenz, Erkenntnis, Ethik. Eine komparatistische Studie als Beitrag zur Toleranzerziehung. Vanuit deze dissertatie (maar niet identiek hiermee) ontstond in 1998 het boek Dietrich Bonhoeffer und Albert Camus: Analogien im Kontrast, mit Geleitworten von Eberhard Bethge, Heinz-Robert Schlette und Peter L. Berger, Gütersloh 1998

Volgenderwijs”                                     dr. T.G. van der Linden
Een theologische studie over ”navolging” als ecclesiologisch motief”. “Dietrich Bonhoeffer en de navolging: synchroon-diachroon-anachroon”. Dr.van der Linden promoveert op een leesverrassing bij Bonhoeffer in: Reformatorisch Dagblad 16 november 2000

“Bonhoeffer en muziek”                        drs. Irene Meijer
Een lezing, gehouden tijdens de viering van 100 jaar Bonhoeffer op 11 februari 2006  te Utrecht.

Kuyper en Bonhoeffer over de kerk      prof.dr. Gerard Dekker

Kerk voor de wereld?                            Prof.dr. Gerard Dekker    

Bonhoeffers volharding                         Dr. Annette Kay Mosher (samenvatting dissertatie)                         

Bonhoeffer en Heidegger                      Dr. Wim Lamfers

Openbaringsnegativisme                      Dr. Edward van ‘t Slot over Barth en Bonhoeffer

Bonhoeffer en Dilthey                            Prof.dr. Jurjen Wiersma

Het belang van Bonhoeffers Ethik         Dr. Edward van ‘t Slot bij presentatie Ned. vertaling Ethik
Tijdens de doopplechtigheid  van het boek “Aanzetten voor een ethiek”  op 21 mei 2012 in het Thomas-theater te Amsterdam hield Edward van ‘t Slot een mooie en indrukwekkende lezing, “een gebeurtenis van enorm theologisch belang”, zoals Edward het verwoordde.

Liefde en verantwoordelijkheid              Dr. Wilken Veen bij presentatie Ned. vertaling Ethik
Wilken Veen is de initiatienemer geweest voor het vertalen van Bonhoeffers  Ethik in het Nederlands. Hij had voor zijn Leerhuiswerk in Amsterdam reeds een aantal hoofdstukken vertaald en kreeg mede hierdoor het idee om Ethik in zijn geheel te vertalen. Door de uitgever, het Boekencentrum, werd hij in contact gebracht met Gerard den Hertog, ook een Bonhoeffer-adept, met het idee om de vertaling van Ethik gezamelijk ter hand te nemen. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn en heeft de titel “Aanzetten voor een ethiek” meegekregen.

Waar ben ik aan begonnen?                Dr. Gerard den Hertog bij presentatie Ned. vertaling Ethik
Gerard den Hertog, hoogleraar systematische theologie aan de theologische universiteit van Apeldoorn, is mede-vertaler van Bonhoeffers Ethik. Hij houdt zich al heel lang bezig met Bonhoeffer en organiseert regelmatig ook cursussen over Bonhoeffer. Bij de presentatie van de Nederlandse vertaling van Ethik hield hij een lezing met als titel “Waar ben ik aan begonnen”. Gerard den Hertog presenteert ook een “seminar-paper” op het 11e Internationale Bonhoeffer Congres in Sigtuna (Zweden) met als titel “Ethik als Antwort auf dem Erfolg”.

De politiek-ethische relevantie van Bonhoeffer.  Drs. Hans Buurmeester (paper 11e Internationale Bonhoeffer-                                                                                      congres in Sigtuna, Zweden, van 27 juni t/m 1 juli 2012)

Mijn juk is zacht, mij last is licht    Dr. Teun Verduijn; lezing over zijn proefschrift d.d. 4 maart 2013          

In Memoriam Hans Pfeifer  door Prof. Dr.Clifford Green

Gehorsam und Wagnis door Dr. Florian Schmitz, gehouden op 4 novermber 2013.
Wanneer we van “Gehorsam und Wagnis” in de theologie van Dietrich Bonhoeffer spreken, hebben we begrippen op het oog, die geenszins aan de rand van zijn werken staan; ze behoren tot diens “theologische centrum”.

Bonhoeffers theologische en ethische zoektocht: toewijding tussen belijden en zorg door Jurjen Wiersma op de voorjaarsvergadering d.d. 3 maart 2014.

Zu Dietrich Bonhoeffers Verständnis der Arkandisziplin: lezing van Prof.dr. Andreas Pangritz tijdens de najaars-vergadering op 10 november 2014.

“Maak in uw woord mijn gang en treden vast”: Bonhoeffers theologische meditatie over Psalm 119:1-21
uit 1940 als voorbereiding voor zijn Ethik. Lezing van Prof.dr. Gerard den Hertog tijdens voorjaarsvergadering 2015.


Jurjen Wiersma. Inleiding voorjaarsvergadering Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig . Utrecht 7 maart 2016

Bonhoeffer, Luther en de “ontjoodsing” van kerkliederen. Irene Meijer: Inleiding najaarsvergadering Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig. Utrecht 31 0ktober 2016   

“God, mondigheid en religie bij Bonhoeffer”. Harry Zeldenrust: Inleiding najaarsvergadering Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig. Utrecht 31 0ktober 2016   

Dietrich Bonhoeffer’s understanding of immanent justice, applied to German refugees, is today still relevant.”Dr. Aad van Tilburg ( paper 12e Internationale Bonhoeffercongres Bazel, Zwitserland, van 6 t/m 10 juli 2016)

“Immanente gerechtigheid”, Dietrich Bonhoeffer en vluchtelingen van het Derde Rijk. Betekenis voor nu.
Verschenen in themanummer over Vluchtelingen van het kwartaalblad Ophef (2017,4), p.20-27 door Dr. Aad van Tilburg.     

“Niet religieuze interpretatie van de opstanding”
Lezing door Drs. Adri Terlouw, gehouden voor het Fries Godgeleerd Gezelschap op 1 december 2017

Bonhoeffer over “wereldlijke gerechtigheid”(Powerpoint), Zijn en onze reactie op vluchtelingen door Dr. Aad van Tilburg, september 2018.     

Vrijheid bij Dietrich Bonhoeffer” (Powerpoint) , voordracht voor de samenwerkende kerken in Ede, 13 sept. 2018 door Dr. Aad van Tilburg.  

Dietrich Bonhoeffer. “Een verlichte ethiek”. Opstel door Drs. Harry Zeldenrust, maart/april 2018.    

Recentie Bonhoefferbiografie van Schlingensiepen door Drs. Hans Buurmeester.
Verschenen in “Predikant & samenleving” orgaan van de Bond van Nederlandse Predikanten, mei 2018, p.14 en 15