Dietrich Bonhoeffer
Theoloog - Christen - Tijdgenoot
Biografie Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945)
Voorgeslacht:
Het geslacht Bonhoeffer heeft Nederlandse wortels: in 1513 emigreerde de familie Van den Boenhoff uit Nijmegen naar Schwäbisch Hall. Aanvankelijk waren zij werkzaam als goudsmeden, latere generaties brachten geestelijken, raadsheren, artsen en burgemeesters voort. Sinds een raadsbesluit van 1 juli 1959 is er in Nijmegen een Van den Boenhoffstraat.

Dietrich
De Duitse theoloog en verzetstrijder Dietrich Bonhoeffer werd in 1906 geboren en groeide op in het gegoede academische milieu van Berlijn. Hij leek voorbestemd voor een succesvolle carrière aan de universiteit.

Vanaf 31 januari 1933, de dag waarop Hitler in Duitsland de macht overneemt, stond Bonhoeffers leven echter totaal in het teken van het verzet tegen het nazi-regime. In zijn engagement was hij onverzettelijk. Hij werd actief in de Belijdende Kerk, en nam de leiding op zich van haar predikantenseminarie in Finkenwalde. Daar ontstaat het boek 'Nachfolge', dat het christen zijn beschrijft als radicale gehoorzaamheid aan de ethiek van de Bergrede.

Hij trad vervolgens in dienst van de Duitse contraspionagedienst, dekmantel voor het Duitse verzet. Ondertussen werkte hij aan zijn 'Ethik'.

Het complot werd opgerold. Op 5 april 1943 werd Bonhoeffer gearresteerd en gevangengezet.

Vanuit de gevangenis schrijft hij brieven aan zijn vriend Eberhard Bethge, die ze na de oorlog heeft uitgebracht onder de titel "Widerstand und Ergebung" (Verzet en Overgave). Zij vormen niet alleen een monument van moed en geestelijke spankracht, maar bieden ook een aantal visionaire gedachten over de toekomst van het christelijk geloof in de westerse wereld.

Op 9 april 1945 werd Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenbürg opgehangen, vanwege zijn betrokkenheid bij de samenzwering tegen Hitler. Bonhoeffer werd 39 jaar.


Biografische gegevens over Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945)

1906 Geboren in Breslau op 4 februari.

1912 Zijn vader, Karl Bonhoeffer, wordt hoogleraar psychiatrie te Berlijn.

1923 Studie theologie te Tübingen.

1927 Promotie aan de Berlijnse universiteit bij R. Seeberg op 'Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche'.

1928 Vicariaat te Barcelona.

1930 Habilitatie op 'Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematische Theologie'.

Assistent aan de Theologische Faculteit van de Berlijnse universiteit.

1930 - 1931 Studie aan Union Theological Seminary te New York.

1931 Privatdozent aan de Berlijnse Theologische Faculteit.

Jeugdsecretaris van de World Alliance for International Friendship through the Churches.

Studentenpredikant aan de Berlijnse Technische Hogeschool.

Jeugdwerker en catecheet in Berlijn-Wedding.

1933 - 1935 Predikant te Londen.

1935 - 1937 Directeur predikantenseminarie van de Belijdende Kerk te Finkenwalde. Schrijft boek 'Nachfolge'.

1938 Schrijft Gemeinsames Leben. Eerste contacten met duitse verzet.

1939 Juni - juli: vertrek naar en terugkeer uit de VS.

1940 In dienst van de 'Abwehr'. Werkt aan de Ethik.

1941 - 1942 Reizen naar Zweden en Zwitserland in kader van verzet.

1943 Verloving met Maria von Wedemeyer.

1943 5 april: arrestatie, gevangenschap in Berlijnse militaire strafgevangenis Tegel.

1945 9 april: opgehangen in KZ Flossenbürg.
© 2016 Dutch Language Section of The International Bonhoeffer Society