Het 11e Internationale Bonhoeffer Congres werd gehouden in Sigtuna, het oudste stadje van Zweden. Dietrich Bonhoeffer bezocht het tweemaal, eerst in 1936 met een groep van ong. 20 studenten en later, in 1942, op een geheime missie van de verzetsgroep waarvan hij deel uitmaakte. Bij deze laatste gelegenheid ontmoette hij de Anglicaanse bisschop George Bell om, via hem, de geallieerden op de hoogte te brengen van de aard van het verzet in Duitsland.

Het congrescentrum in Sigtuna is zeer mooi gelegen en biedt alle benodigde faciliteiten. Er waren ong. 140 deelnemers uit de hele wereld. Alle vijf de continenten waren  vertegenwoordigd. De Nederlandse inbreng  bestond uit zeven deelnemers van wie er twee een middagseminar verzorgden Prof.dr. Gerard den Hertog met een lezing getiteld Ethik als Antwort auf die Erfolge Hitlers en drs. Hans Buurmeester met een lezing getiteld The political and ethical Relevance of Bonhoeffer: Further in the footsteps of Gerard Rothuizen.
Daarnaast verzorgde dr. Susanne Hennecke, lid van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig - momenteel werkzaam als tijdelijk professor in Essen - een middagseminar met als titel Alterität - Stellvertretung-pro me: Eine gender-politische Relektüre von Bonhoeffers Christologie.

Ook dr. Meins Coetsier hield een middagseminar getiteld “Humanity’s Secret Code”: Bonhoeffer and Hillesum and the New Science of Political Theology. Meins was ong. twee jaar geleden voor het eerst bij een vergadering van ons gezelschap. Hij promoveerde in 2011 met een studie getiteld  Etty Hillesum and the Spriritual Search; an analysis of the Diaries and Letters 1941 - 1943 in the light of  Martin Buber, Emmanuel Levinas and  Dietrich Bonhoeffer.
Hij stelde zijn dissertatie beschikbaar voor het archief van het Bonhoeffer Werkgezelschap, waarvoor hartelijk dank.

Op woensdag 27 juni werd om 20.00 uur het congres geopend door congresvoorzitter bisschop dr. Martin Lind (Linköping).Hij, en een aantal van zijn Scandinavische collega’s, onder wie Prof. dr. Kirsten Busch Nielsen, Karina J.Kanden (beiden uit Denemarken) en Anders Jonåker (Zweden),  hadden een belangrijk aandeel in de voorbereiding van het congres. Andere leden van het voorbereidingscommittee waren John Matthews (USA), Martin Hünecke (Duitsland), Prof. dr. Jurjen Wiersma
(België) en Hans Buurmeester (Nederland).
Na de openingsspeech van Dr. Martin Lind hield Prof. Dr. Sven-Eik Brodd van de universiteit van Uppsala een lezing getiteld Sigtuna 1942. Structuring Factors in Political Ecclesiology.
De openingsavond werd afgesloten met een welkomswoord van
Dr. Alf Linderman, directeur van de Sigtuna Foundation.
                      Op donderdag 28 juni was het dagthema:
               
                        “Bonhoeffer’s Political Resistance”  

Na de morning devotions in de kapel van het congrescentrum hield om 09.00 uur Bisschop Prof.dr. Wolfgang Huber (Berlijn) een lezing met als titel The Theological Profile of Bonhoeffer’s Political Resistance.

Om10.00 uur vervolgde Prof.dr. Jean Bethke Elshtain (Chicago) met een lezing getiteld The Profile of Bonhoeffer’s Political Resistance from the Perspective of Political Science.

De ochtendsessie werd besloten met een plenaire discussie over beide lezingen. ‘s Middags werd om 14.30 uur het congres vervolgd met de
Seminar papers, waarvan er vier-en- veertig waren goedgekeurd. Op deze eerste dag kon men kiezen uit zestien onderwerpen.

“s Avonds was er een optreden van het Uppsala Choir Allmänna Sången. Zij brachten “Nordic Songs”ten gehore.
Bisschop dr. Martin Lind
Prof.dr. Sven-Erik Brodd
Dr. Alf Linderman
                             Op vrijdag 29 juni was het dagthema:

                “Bonhoeffer on Church, State and Civil Society”

Na de morningdevotions o.l.v. Jurjen Wiersma en Hans Buurmeester hield om 09.00 uur Prof.dr. Wolf Krötke (Berlijn) een lezing met als titel Dietrich Bonhoeffers Verständnis des Staates. Theologische Begründung - Praktische Konsequenzen - Reception in Ost und West..

Om 10.00 uur vervolgde Victoria J. Barnett (Washington D.C.) met een lezing getiteld Church, State en Civil Society.
Hierna weer de gebruikelijke plenaire discussie over beide lezingen.

‘s Middags weer zestien seminar papers om uit te kiezen.
De dag werd ‘s avonds afgesloten met een toneelstuk getiteld Dem Rad in die Speichen fallen.
Congresgebouw
Logo Sigtuna foundation
Congreszaal
Congreszaal
Prof.dr. Nico Koopman en
Hans Buurmeester
                        Op zaterdag 30 juni was het dagthema

                           “How  do We Live Responsibly?”

Na de morningdevotions hield om 09.00 uur Prof.dr. Nico Koopman (Stellenbosch, Zuid Afrika) een lezing met als titel How Do We Live Responsibly? Namens het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederlandstalig mocht Hans Buurmeester deze plenaire bijeenkomst voorzitten.
Om 10.00 uur was er weer de gebruikelijke discussie over de lezing.

Vanaf 11.30 uur tot 15.15 uur waren er - onderbroken door  de lunch - de resterende seminar papers.

Om 15.15 uur was het tijd voor nieuws vanuit de diverse secties. De Duitse, Amerikaanse, Japanse, Braziliaanse en Nederlandse secties deden verslag van hun werkzaamheden.

Om 16.00 uur hield Prof.dr. Christiane Tietz (Mainz) de slotrede met als titel Harvesting from the Congress, waarmee zij een samenvatting gaf van het congres dat als zeer succesvol werd betiteld.

‘s Avonds was ter afsluiting een banquet georganiseerd waarbij Anders Wejryd, de aartsbisschop van Zweden en de schrijfster Ylva Eggehorn als speciale gasten waren uitgenodigd. Bij deze gelegenheid kreeg Hans Buurmeester van Ylva Eggehorn de Nederlandse vertaling van haar boek Verantwoordelijk voor God; denken en doen van Etty Hillesum & Dietrich Bonhoeffer aangeboden.
Op zondagmorgen 1 juli  werd het congres afgesloten met een Lutherse hoogmis in de kathedraal van Uppsala.
Bisschop dr. Martin Lind hield er de preek.

Na afloop werd er druk afscheid genomen en ging een ieder zijns/haars weegs.
Tijdens het congres kon men het huis in Sigtuna, waar Bonhoeffer in 1942 een geheime ontmoeting met bisschop George Bell had,  bezichtigen. De bovenverdieping van dit huis is nog in dezelfde staat als in 1942. De begane grond is tegenwoordig een touristenkantoor voor Sigtuna.
Huis ontmoeting Bonhoeffer - Bell
Kamer ontmoeting Bonhoeffer -Bell
Kathedraal Uppsala