Dietrich Bonhoeffer
Theoloog - Christen - Tijdgenoot
Voorjaarsvergadering 21 maart 2011

Ochtend: In de ochtendbijeenkomst hield dr. Edward van ‘t Slot een inleiding over zijn dissertatie getiteld
“Openbaringsnegativisme”; Bonhoeffers kritiek op Barths actualistische geloofsbegrip. Binnenkort een verslag
  hiervan.

 Middag: In het middaggedeelte presenteerde Peter de Grunt zijn onderzoek naar de “roots” van de familie  
  Bonhoeffer. De resultaten hiervan zijn vervat in een leuk werkstuk, rijk geïllustreerd met foto’s, waarvan Peter
  het eerste exemplaar aanbood aan Wim Lamfers. Het werkstuk is verkrijgbaar voor 17,50 Euro, excl. verzend-
  kosten bij P.J.H. De Grunt, Scherpenzeelseweg 26   3956 KE Leersum  0343-457721, pjhdegrunt@kpnplanet.nl

 Vervolgens besprak Jurjen Wiersma met ons het hoofdstuk “Bonhoeffer en Dilthey” over Dilthey’s invloed op het
 denken van Bonhoeffer, uit het boek “Bonhoeffer’ s Intellectual Formation”, onder redactie van Peter Frick,
 Uitg. Mohr Siebeck, Tübingen 2008
 Zie: Bonhoeffer en Dilthey  

© 2016  Dutch Language Section of The International Bonhoeffer Society