© 2016  Dutch Language Section of The International Bonhoeffer Society

25 Jaar werken met Bonhoeffer

Hoe het begon:
Het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland (BWN) is opgericht op 28 maart 1977. Voor verslag hiervan klik
hier.
De behoefte aan een dergelijke onderneming ontstaat in het midden van de jaren zeventig, nadat in de Verenigde Staten (1971) en in Duitsland (1972) reeds Bonhoeffer-gezelschappen zijn opgericht. Het maakt deel uit van de “International Bonhoeffer Society for Archive & Research”, een samenwerkingsverband van Bonhoeffer-werkgroepen wereldwijd. De oprichtingsvergadering van “The International Bonhoeffer Society” vond plaats van  
6 - 10 oktober 1971 in Düsseldorf _ Kaiserswerth op initiatief van Eberhard Bethge en Ferdinand Schlingensiepen. In het voorbereidingscommittee van de oprichtingsconferentie was Prof.dr.J. Sperna Weiland afgevaardigd namens Nederland. Thema was “Praxis und Theorie des politischen Engagement der Kirche.” Prof.dr. Clifford Green schreef hierover een interessant stuk in de  “First Newsletter”  van de Engelstalige sectie

Initiatiefnemers tot de oprichting van de Nederlandse sectie zijn Prof.dr.J. Sperna Weiland, Prof.dr.G.Th. Rothuizen, Dr. G. van Roon en Dr. H.D. van Hoogstraten.
De uitnodigingsbrief voor de oprichtingsvergadering is gedateerd op 7 februari 1977 en wordt verzonden door R.P Yetsenga, die later secretaris en penningmeester zal worden. De brief vermeldt dat de plaats van samenkomst is: het Wiskundegebouw van de Universiteit van Amsterdam.

Bestuur:
Er wordt een voorlopig bestuur gevormd, waarvan J. Sperna Weiland voorzitter is. Hij heet op 28 maart 1977 ongeveer dertig mensen welkom. In zijn inleiding zet hij uiteen wat de bedoeling van de initiatiefnemers is geweest om te komen tot de oprichting van het Bonhoeffer studie- en werkgezelschap. Hij benadrukt dat Bonhoeffer gezocht heeft naar een oecumenische theologie, en deelt mee, dat er een Internationaal Bonhoeffer Comité bestaat.
Vervolgens wordt gesproken over: het karakter van het gezelschap; plaats en frequentie van de vergaderingen; bestuur; contributie en samenwerking met het Internationaal Bonhoeffer Comité. Na de lunchpauze houdt G.Th. Rothuizen een referaat getiteld: “Vroomheid bij Bonhoeffer”.
De volgende vergadering wordt gehouden op 3 oktober 1977. Als gastspreker is aanwezig: Dr. Eberhard Bethge, vriend en biograaf van Bonhoeffer. Hij houdt in de ochtendsessie een inleiding getiteld: “Freiheit bei Dietrich Bonhoeffer”.
In de loop der jaren heeft het BWN diverse voorzitters gehad.
Na Prof.dr.J. Sperna Weiland werd Prof. Dr. G. Th. Rothuizen voorzitter. De voorzittershamer werd hierna overgenomen door Dr. H.D. van Hoogstraten, die deze vervolgens overdroeg aan Prof. Dr. F. de Lange, die op zijn beurt werd opgevolgd door Dr. T.G. Van der Linden. De huidige voorzitter is Prof. Dr. E. Van ‘t Slot

Activiteiten:
In 1979 verschijnt, onder auspiciën van het BWN, ter ere van de zeventigste verjaardag van Eberhard Bethge, een bundel met opstellen over Bonhoeffer getiteld: “Werken met Bonhoeffer”, met daarin ook een bijdrage van Eberhard Bethge zelf.
Van 13 tot 19 juni 1988 organiseert het BWN de vijfde Internationale Bonhoefferconferentie te Amsterdam. De conferentie heeft als thema: “Bonhoeffer en het avondland.” Zo’n 125 conferentiegangers vanuit de hele wereld studeren en discussiëren enkele dagen over de betekenis van Bonhoeffer voor onze tijd. De verslagbundel van het congres verschijnt later als: Guy Carter, René van Eyden, Hans-Dirk van Hoogstraten, Jurjen Wiersma (eds.),
Bonhoeffer’s Ethics. Old Europe and New Frontiers, Kampen (Kok Pharos), 1991.
Op 8 april 1995 organiseert het Bonhoeffer Werkgezelschap, in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen en de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON), een herdenkingsbijeenkomst in de Bovenkerk te Kampen. Gastsprekers bij deze bijeenkomst zijn Dr. Konrad Raiser (secretaris generaal van de Wereldraad van Kerken) en dr. C.F. Beyers Naudé, bekend van zijn strijd tegen de apartheid in Zuid Afrika. De bijeenkomst mag zich verheugen in een grote belangstelling.

Contacten met het buitenland:
Leden van het gezelschap leveren ook regelmatig bijdragen aan de internationale Bonhoeffer-conferenties, die één maal in de vier jaar worden gehouden.. Ook aan de 11e conferentie in 2012
in Sigtuna, Zweden, en de aanstaande 12e conferentie in 2016 in Bazel, verleende en verleent het gezelschap medewerking in de persoon van Prof. dr.J. Wiersma en drs. J.C. Buurmeester.
Daarnaast vinden er gezamenlijke bijeenkomsten plaats met Bonhoeffer-gezelschappen uit andere landen. Zo komt men in augustus 1985 bijeen in Engeland voor een Brits-Nederlandse conferentie en in september 1996 in Siegen, West Duitsland voor een gezamenlijke bijeenkomst met het Duitse Bonhoeffer gezelschap. Leden van het BWN bezoeken ook regelmatig bijeenkomsten van zusterorganisaties in het buitenland.

Doelstelling:
Twee maal per jaar komt het gezelschap bijeen om zich bezig te houden met de theologische erfenis van Dietrich Bonhoeffer. Het doel van het gezelschap is in de eerste plaats het stimuleren van het onderzoek naar de geschriften van Bonhoeffer in samenhang met de historische constellatie waarin zij zijn geschreven. In de tweede plaats tracht het gezelschap de ontwikkeling in het denken van Bonhoeffer in kaart te brengen en in de derde plaats heeft het gezelschap zich ten doel gesteld om de actuele betekenis van de theologie van Bonhoeffer “voor ons in onze tijd” helder te maken.
Het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland telt momenteel 50 leden.
               Dietrich Bonhoeffer
Theoloog - Christen - Tijdgenoot